شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

به نام خدا با توجه به سوالات مکرر در خصوص حق استفاده از مطالب پروژه های حقوقی نکات زیر را با استحضار می رساند ۱- هدف سایت کمک به گردآوری داده‌ها و آموزش نحوه مقاله نویسی و صرفا ارائه یک نمونه برای مقاله نویسی توسط شخص شماست و نه فروش و استفاده آن مقاله به […]

وکالت و آزمونهای آن بسیار بسیار استرس زا و پر از ابهام است ، با نکات آزمون های آزمایشی کانون وکلای دادگستری میتوانید این استرس را به حداقل و هیجان را به حداکثر برسانید. با پرداخت ۱۲۰۰۰۰ ریال معادل ۱۲ هزارتومان این نکات نفیس و با ارزش را که برای مدت محدودی منتشر خواهد شدرا […]

نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ،آیین نامه های،سال ۱۳۹۱

یکی از عوامل موفقیت حقوق دانان و وکلا و دانشجویان حقوق و فقه حقوق داشتن اطلاعات به روز و اپدیت شده از قوانین می باشد.که بتوانند از اصلاحیه ها و مصوبات و آرا و حتی نظرات مشورتی در امور حقوقی و پژوهشی خود استفاد کنند.

2013-02-04_062020

برای مثال در آزمون های ورودی دانشگاه ها ، و یا کانونهای وکلا و… از قوانین و مواد قانونی اصلاح شده و به روز در سوالات خود استفاده میکنند.! این خود نشانگر اهمیت داشتن اطلاعات از قوانین و مصوبات و آرا حقوقی به روز است.

 

نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ،آیین نامه های،سال 1391

نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ،آیین نامه های،سال ۱۳۹۱

نرم افزار بی نظیر و کامل سال ۱۳۹۱

این نرم افزار بر اساس مرجع تصویب کننده قانون مرتب شده و قوانین در زیر مجموعه هر کدام قرار گرفته است.

به مختصر توضیح درباره نرم افزار بسنده میکنیم و مختصری از قوانین و سپس توضیحات کامل را ذیلاً می آوریم…

مصوبات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۱
بخشنامه های قوه قضاییه سال ۱۳۹۱
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۱
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۱
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۹۱
و…..

 

 

مصوبات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۱:

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اصلاح قانون دریایی ایران
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو
قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین المللی (IDA) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)
قانون اصلاح مواد (۱۹۶) و (۱۹۷) آیین نامه داخلی مجلس
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک
قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها
قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن
قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی
قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
تکمله و اصلاحات قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی
فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام)
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران
قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

 

بخشنامه های قوه قضاییه سال ۱۳۹۱:
آیین نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم اقدام منفرد دادگستری ها، ستاد و سازمانهای تابعه قوه قضائیه درخصوص اجرای امضای دیجیتال
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱
حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به مراجع قضایی سراسر کشور
موافقت مقام معظم رهبری با عفو یا تخفیف مجازات محکومان واجد شرایط دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت عید سعید فطر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰
آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان ها
اصلاحیه ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

 

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۱:
رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است
رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ـ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه مذکور
رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری
رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران
رأی شماره های ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند
رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی
رأی شماره ۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریهای سازمان تأمـین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره های ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقید کرده است
رأی شماره های ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ درصد
رأی شماره ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است
رأی شماره های ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال ۳% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان
رأی شماره ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه های اجرایی
رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود
رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره ۱۱۳ـ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است
رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز، تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره های ۲۰۰ ـ ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است
رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه ای
رأی شماره های ۲۰۴ ـ ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق التدریس در مقطع ابتدایی
رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ آیین نامه مذکور
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز
شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران
رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
رأی شماره های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران
رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان
رأی شماره های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران
رأی شماره های ۳۳۷ الی ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه
رأی شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ـ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه
رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق العاده شغل
رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت
رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا» برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده اند
رأی شماره های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها الزامی است
رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران شاغل می باشند
رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان
رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان سازی
رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد
رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی
رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است
رأی شماره های ۲۶۵ ـ ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است
رأی شماره ۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۷۶۰۰۰۵۵۹/۸۱۱ ـ ۲۰/۱/۱۳۷۶ مدیر کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران به لحاظ اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری خلاف قانون می باشد
رأی شماره ۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره وری در سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری
رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی
رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند
رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمت هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است
رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما
رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۹
رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰
رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷
رأی شماره های ۱۳۹ـ ۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران
رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبان و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندی از کمک هزینه عائله مندی و اولاد
رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است
رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸
رأی شماره های ۱۱۰ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر
رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و آیین نامه مأموریت خارج از کشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند
رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد
رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود
رأی شماره ۱۰۳ـ ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق التدریس نیست
رأی شماره ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد
رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست
رأی شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است
رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره ۲۳۹ و ۲۴۰ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال ۱۳۸۳ قوه قضائیه) استنباط می شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود
رأی شماره ۶۵ ـ ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب ۱۳۸۱ امکان پذیر می باشد
رأی شماره ۶۴ ـ ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی
رأی شماره ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است
رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق التدریس
رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
رأی شماره ۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری و در خصوص فوق العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰
رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت ۷۵% هزینه های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می برند
رأی شماره ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود
رأی شماره ۲۴ـ ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص ۳% سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ به معلولین واجد شرایط
رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابلاغیه های شماره ۳۰۵۶ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۱۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موضوع کسر ساعت کار جانبازان به عنوان مرخصی استحقاقی قابل ذخیره نیست
رأی شماره ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت
رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار مفاد رأی شماره ۲۸۲ در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی عمل نکرده است
رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت ۵ ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می باشد
رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره بردار معدن
رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان

 

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۹۱:

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین

 

 

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۹۱:
الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه ۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)
مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی»
مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»
مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب
تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم»
انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی
عضویت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
انتخاب رئیس شورای تخصصی حوزوی
تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته های گروه پزشکی و دارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته های گروه علوم انسانی و گروه هنر
اختصاص سهمیه پذیرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرک استان هرمزگان
تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی
الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

 

این مجموعه ارزشمند به قیمت ناچیزی در اختیار حقوقدانان و دانشجویان ، وکلا ، قضات و کلیه قانون دوستان عزیز قرار میگیرد.
نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

این نرم افزار موبایل بر روی کلیه گوشی های تلفن همراهی که از سیستم جاوا (Jar) بر روی کلیه گوشی های تلفن همراهی که از سیستم JAVA  پشتیبانی می نمایند ( از قبیل انواع نوکیا ، سونی اریکسون و . . . ) با نیاز به حافظه ۱۵۰۰ کیلو بایت ( تقریباً به اندازه ۳ عدد عکس ) قابل اجرا می باشد.

در حال بروز رسانی

۴ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. محسن عبدالله زاده گفت:

  با سلام اینجانب در حال تنظیم پایاننامه هایی با موضوعات نقد و بررسی سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و دیگر سازمانهای حقوقی و تجاری بین المللی جهت فروش هستم لطفا در صورت تمایل به همکاری اطلاع دهید

 2. مژگان گفت:

  بسیار زیباست دستتان درد نکند ، بعد از خرید این نرم افزار مشتاق شدم همیشه سایت شما را چک کنم.
  منتظر نرم افزار های جدید هستیم.

 3. رضا علی گلی گفت:

  سلام
  سپاسگذارم از این حرکت شما جهت اپدیت اطلاعات حقوق دانان

 4. ناصر ممشلي گفت:

  باسلام وخسته نباشید عالیهههه یعنی خیلی کاربردیه

دیدگاه خود را به ما بگویید.