شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

به نام خدا با توجه به سوالات مکرر در خصوص حق استفاده از مطالب پروژه های حقوقی نکات زیر را با استحضار می رساند ۱- هدف سایت کمک به گردآوری داده‌ها و آموزش نحوه مقاله نویسی و صرفا ارائه یک نمونه برای مقاله نویسی توسط شخص شماست و نه فروش و استفاده آن مقاله به […]

وکالت و آزمونهای آن بسیار بسیار استرس زا و پر از ابهام است ، با نکات آزمون های آزمایشی کانون وکلای دادگستری میتوانید این استرس را به حداقل و هیجان را به حداکثر برسانید. با پرداخت ۱۲۰۰۰۰ ریال معادل ۱۲ هزارتومان این نکات نفیس و با ارزش را که برای مدت محدودی منتشر خواهد شدرا […]

کار تحقیقی درباره حراج

کار تحقیقی حراج در ۴۹ صفحه است کا شامل مطالب زیر است:

کار تحقیقی درباره حراج

کار تحقیقی درباره حراج

مقدمه. ۵

مبحث اول. ۶

تعاریف لغوی اصطلاحات.. ۶

مبحث دوم. ۷

اجرای احکام مدنی.. ۷

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. ۸

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. ۹

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. ۹

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. ۹

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش… ۱۰

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. ۱۱

بخش اول: محل فروش… ۱۱

بخش دوم: زمان فروش… ۱۱

ج) موعد فروش… ۱۲

گفتار سوم: آگهی فروش… ۱۳

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. ۱۶

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. ۱۶

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. ۱۶

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است.. ۱۷

‌گفتار پنجم: جلسه فروش… ۱۷

الف) حضار اجباری در جلسه فروش… ۱۸

ب) حضار اختیاری.. ۱۹

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده ۱۹

گفتار پنجم: موارد رد. ۲۳

گفتار ششم: مبلغ فروش… ۲۴

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. ۲۴

ب) مبلغ توافق. ۲۴

ج) قیمت مزایده ۲۵

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. ۲۸

الف) پرداخت نقدی.. ۲۸

ب) پرداخت به وعده ۲۸

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده ۳۰

گفتار دهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول. ۳۰

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده ۳۰

مبحث دوم. ۳۲

فروش اموال غیرمنقول. ۳۲

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. ۳۲

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. ۳۳

شرایط ماده برای مالک به شرح زیر است: ۳۴

مبحث سوم. ۳۶

تخلفات دادوز. ۳۶

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. ۳۶

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه. ۳۷

مبحث چهارم. ۳۸

اجرای اسناد رسمی.. ۳۸

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. ۳۸

گفتار دوم. ۴۱

بازداشت امواع منقول. ۴۱

گفتار سوم. ۴۱

بازداشت اموال غیرمنقول. ۴۱

گفتار چهارم. ۴۲

حراج. ۴۲

بخش اول: آگهی فروش… ۴۲

بخش دوم: مکان حراج. ۴۳

بخش سوم: دعوت از طرفین.. ۴۳

بخش چهارم: زمان حراج. ۴۴

بخش پنجم: مبلغ حراج. ۴۴

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج. ۴۵

بخش هفتم: جلسه حراج. ۴۵

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج. ۴۵

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲) ۴۵

مبحث سوم. ۴۶

معاملات دولتی.. ۴۶

تعریف مناقصه: ۴۶

گفتار اول: مناقصه. ۴۷

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. ۴۸

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. ۴۸

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه. ۴۹

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه. ۴۹

بخش پنجم: انعقاد قرارداد. ۵۰

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. ۵۰

گفتار دوم. ۵۱

مزایده ۵۱

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده ۵۲

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده ۵۲

بخش چهارم: فروش اموال منقول. ۵۳

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. ۵۳

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. ۵۳

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. ۵۴

مبحث چهارم: بورس… ۵۵

گفتار اول: ارکان بورس… ۵۶

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس… ۵۶

منابع و ماخذ  ۵۸

 

فایل با فرمت doc است و شما میتوانید تغییرات لازم را اعمال کنید.

نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

با پرداخت فقط ۱۵۰۰۰ تومان این کار تحقیق با ارزش را دریافت نمائید.(راهنما)

دیدگاه خود را به ما بگویید.